S architekty do Beringie

Generel rozvoje Zoo Brno zpracovaný v r. 2006 architektonickým atelierem AND je rozvojový dokument, který řeší koncepci rozvoje Zoo Brno v horizontu nejbližších 15 let a stanovuje základní priority a klíčové investice brněnské zoologické zahrady.

Generel neřeší zoo pouze jako soubor expozic a výběhů, ale jako ucelený prostor komplexního zařízení pro trávení volného času a vzdělávání, kterým současné evropské zoologické zahrady při plnění všech svých dalších funkcí jsou.

Na základě tohoto dokumentu vznikl před několika lety velkorysý projekt Beringieareál Kamčatky, jež je dosud největší investicí v dějinách brněnské zoologické zahrady. Jde o přeměnu části brněnské zoologické zahrady o rozloze téměř 1,5 ha, na které budou umístěny expozice medvědů kamčatských, rosomáků a dalších sibiřských druhů, které se vyskytují zejména na Kamčatce, Čukotce a Aljašce. Realizace projektu Beringie začala již v roce 2003 vybudováním prvních výběhů vlků a kanadských bobrů.

V expozici Beringie, která po dokončení zabere celý zalesněný svah kopce od západního okraje zoo až po hlavní návštěvní trasu, bude žít asi 73 živočišných druhů – např. sobi, losi, pižmoni,vydry, tuleni, mroži, lachtani, orli, jeřábi a další tundroví ptáci. Součástí areálu se stane i výběh ledních medvědů v nové moderní podobě. Celkem půjde asi o 250 jedinců, kteří osídlí 31 různých výběhů.

Právě dokončovaná Beringie – areál Kamčatky zaujímá plochu asi 1,5 ha a už nyní se mimo nových moderních výběhů můžeme těšit na nové přírůstky do brněnské zoo – medvěda kamčatského, rosomáka sibiřského, polární lišku, sovici sněžnou či více druhů ptáků ze severních oblastí.

Napříč celou expozicí povede naučně-dobrodružná stezka, z níž bude možné pozorovat přirozeně reagující zvířata a také se seznámit s tradičními způsoby lovu zvířat a se současnými metodami jejich ochrany.

Hlavní ideou scénáře naučné stezky je postupná přeměna člověka-lovce v člověka-ochránce. Návrh výběhů vychází ze současných trendů řešení zoologických expozic. Nejedná se pouze o výběhy. Tvůrci areálu chtějí vyvolat u návštěvníka pocit pobytu ve vybrané lokalitě. Jde jim o vtažení návštěvníka do prostředí a o vytvoření co možná největšího komfortu pro chované druhy zvířat. Urbanistické řešení expozic je vedeno snahou co nejvíce zachovat reliéf a lesnatý charakter daného prostředí Mniší hory a umocnit jej návrhem tak, aby vznikl dojem severského lesa, ve kterém žijí medvědi, rosomáci a další zvířata této oblasti.

Tuto ideu podporuje i architektura jednotlivých staveb – nové objekty jsou navrženy výhradně jako sruby, které jsou variací na obdobné kamčatské stavby. Voliéry co nejvíce splývají s prostředím.

Pro návštěvníky je uvnitř areálu vytvořena naučně-dobrodružná stezka plná dobrodružství a zážitků. Návštěvníci mohou vnímat nejen zvířata, ale i celkovou atmosféru, kterou expozice nabízí. Cesta je navržena tak, aby lidé zvířata nerušili a mohli z vhodně umístěných vyhlídek sledovat jejich přirozené chování.