září29

Do Beringie za poučením i dobrodružstvím

Beringie - pod tímto exotickým názvem se skrývá jeden z největších rozvojových projektů brněnské zoologické zahrady. Představíme vám realizaci stavby stěžejní části - KAMČATKU.

Brněnská zoologická zahrada je otevřena svým návštěvníkům již 59 let a nabízí jim aktivní prostor pro odpočinek i poznání. Od jejího slavnostního otevření v roce 1953 se změnila nejen tvář zoologické zahrady, ale také potřeby jejích návštěvníků. Vývoj, který má ve všech vyspělých státech společné rysy, přiměl Světovou organizaci zoologických zahrad a akvárií (WAZA) k formulování nového poslání a nové podoby zoologických zahrad. Všechny aktivity zoo by měly směřovat především k poskytování odpočinku a relaxaci návštěvníků, k nenásilnému získávání informací o přírodě a k vzdělávání v oblasti ochrany, k posilování vztahu k ochraně přírody, k chovu vzácných a ohrožených druhů zvířat a k výzkumu zaměřenému na záchranu těchto druhů žijících dosud ve volné přírodě. Strategie rozvoje Zoo Brno, která vznikala v letech 2001–2003, reaguje na tento celosvětový trend a představuje základní koncepci rozvoje pro další desetiletí, kde nejde jen o zbudování klasických výběhů pro zvířata. Jednotlivé výběhy budou propojeny naučně-dobrodružnými stezkami, kde se člověk pomyslně přemění z lovce na ochránce zvířat a přírodního prostředí. Ve výbězích bude navozené prostředí (umělých) skal a (skutečného) lesa tak, jak podle představ vypadala Beringie – oblast mezi Sibiří a Aljaškou.